Skiphûs
Schepenbuurt
itskiphus® 2024
Tjalkstraat 5 8937 AP Leeuwarden 058 2122482 info@itskiphus.nl
 
 - Wijkpanel
Samen aan de slag in onze wijk
Deze website wordt u aangeboden door
Iedereen woont graag in een prettige wijk, met schone straten en mooi groen. Een wijk met een gezond leefklimaat, waar mensen op een prettige manier contact met elkaar hebben en waar u zich veilig voelt. Het Wijkpanel van de Schepenbuurt werkt hier samen aan met de  gemeente Leeuwarden. Het wijkpanel bestaat uit bewoners, bedrijven en instanties die in de wijk Schepenbuurt bevinden. Wat doet een Wijkpanel? Het wijkpanel heeft een belangrijke rol in het meedenken en meebeslissen voor de leefbaarheid in de wijk, Denk hierbij aan verlichting, verkeersveiligheid, groenvoorziening of Speelvoorzieningen. Samen met Gemeente Leeuwarden informeren en besluiten wij over betrekkingen die over de wijk gaan. Daarnaast steunt het wijkpanel onder ander Stichting wijkcomité Schepenbuurt op heel veel fronten denk hier bij aan het wijkgebouw, de wijkkrant de website en de activiteiten die belangrijk zijn voor de wijk. Wilt u meer betrokken zijn bij de plannen van de gemeente en activiteiten van het wijkpanel? Neem dan contact op met wijkcomité Schepenbuurt via onze mail: wijkpanel@itskiphus.nl  of kom langs in het buurthuis. Wie zitten er in het Wijkpanel? Stichting wijkcomité Schepenbuurt    Gemeente Leeuwarden Elkien Woonfriesland Merode Vereniging   (Bedrijfsleven) Wijk agent Palet Bewoners Schepenbuurt Plannen voor 2024 : Sluiting Bussluis Vernieuwing Wijkgebouw Duurzaamheid De gemeente is blij met initiatieven van inwoners, stichtingen en verenigingen . Heeft u zelf goede ideeën om de leefbaarheid en de sfeer in uw wijk te verbeteren? Neem contact op met wijkcomité Schepenbuurt of kijk op de gemeentelijke website bij “bewonersinitiatieven”. Misschien is er ook subsidie mogelijk via het Mienskipsfonds Verslagen :
  
Wijkpanel Schepenbuurt
Samen voor een betere wijk….
Buurthuis it Skiphûs
Schepenbuurt



volg ons op