Schepenbuurt thuishaven voor jong en oud
Het nieuws
Donderdag   21   september   staat   er   in   de   Leeuwarder   courant   dat   zorgaanbieder   strong   ID   wil verhuizen   naar   het   voormalige   Greunswerf.   De   zorg   aanbieder   zit   op   heden   in   de   vlietzone   waar het   veel   overlast   veroorzaakt   door   rondhangende      jongeren   ,   ruzies   op   straat   ,   geluidsoverlast en   incidenten   met   de   politie.   Nou   wil   deze   zorg   aanbieder   container   woningen   gaan   plaatsen   op het   voormalige   werf   waar   deze   jongeren   worden   opgevangen.   Het   wijkpanel   van   de   vlietzone   is blij   dat   ze   vertrekken   maar   het   Wijkpanel   van   de   Schepenbuurt   trekt   gelijk   aan   de   bel   bij   de Gemeente   en   vindt   het   niet   goed   om   de   problemen   te   verhuizen   naar   een   andere   wijk   om   bij hun woningen te moeten komen komen deze jongeren door onze wijk heen..  
Zorgjongeren weg uit Vlietzone Dumpen in de Schepenbuurt
05 September 2023
27 Juni 2023
Parlevinker
Ook iets te koop of heb je een vraag of wilt u iemand helpen in de wijk meld het hier gratis.
Agenda Buurthuis
10:00 - 12:00 uur Naai Atelier
Maandag 2023/2024
09:30 - 11:30 uur Koffie ochtend
Woensdag 2023/2024
19:00 - 20:30 uur Kinds Disco
Zaterdag  00-00- 2023
19:30 - 23:30 uur Sociaal Café
Zaterdag  00-00-2023
19:00 - 00:00 uur Biljarten
Vrijdag om de week 2023
Samen werking
Wat te doen deze week
Wijkteam Amaryllis
Buurt service punt
Olthuis vet inzameling
Elke   dinsdag,   woensdag   en   donderdag   kunt   u   terecht   bij   het wijkteam    van    Amaryllis    in    het    buurthuis    it    Skiphûs    als    de beachvlag van ons buiten staat Tussen    10:00    en    15:00    uur    zijn    wij    aanwezig    bij    ons    kunt    u terecht      voor      ondersteunen      bij      bijvoorbeeld      schulden, mantelzorg , enz Naast   het   bieden   van   hulp   en   ondersteuning   dragen   wij   bij   aan het   prettig   en   veilig   wonen   in   de   wijk   of   het   dorp.   Dit   doen   we samen   met   wijkverenigingen,   dorpsbelangen,   zorgcoöperaties, vrijwilligersinitiatieven    en    andere    partijen    in    de    wijken    en dorpen.   Maar   ook   werken   we   samen   met   u!   Misschien   heeft   u een   goed   idee   voor   uw   omgeving   en   heeft   u   daar   hulp   bij   nodig. Wij   helpen   bij   het   leggen   van   contacten   met   bewoners   of   kijken of    er    behoefte    is    aan    activiteiten    zoals    een    sollicitatieclub, taalles, administratieclub of bijvoorbeeld een beweegclub. voor   meer   vragen   stap   gerust   binnen   bij   ons   in   het   buurthuis   it Skiphûs
Bij   het   buurthuis   it   skiphûs   kunt   u   oude   frituur   vet/olie   kwijt.   In samen    werking    met    Olthuis    recycling    hebben    wij    een    gele container bij het buurthuis waar u dit in kwijt kan. Als   deze   vol   is   wordt   deze   opgehaald   en   worden   de   vet/olie gebruikt om Bio diesel te maken. Deze    Bio    diesel    verkoopt    Olthuis    en    hier    ontvangen    wij    als buurthuis    een    gedeelte    van,        zo    kunnen    wij    weer    leuke activiteiten    ontplooien    voor    de    jongere    wijkbewoners    van    de Schepenbuurt. Heeft   u   oude   frituur   vet   of   olie   kom   deze   gerust   brengen   naar het    buurthuis    lever    deze    graag    in    de    container    staat    buiten achter het hek aan de rechte kant van het pand Wat mag je inleveren: Oude frituur / frituur olie of zonnebloem olie ect.  
Skiphûs
Schepenbuurt
Welkom tussen de Potmarge en Condens
Gezocht vrijwilligers voor activiteiten in het buurthuis it Skiphus meer informatie kom gerust langs Lees het bericht Lees het bericht Heeft u ook interesse in een moestuin help ons mee met het moestuin project Lees hier meer berichten Lees hier meer berichten In het buurthuis it Skiphus vindt u een kast met boodschappen waar u wat uit kan halen of er iets in kan doen
itskiphus® 2023
Tjalkstraat 5 8937 AP Leeuwarden 058 2122482 info@itskiphus.nl
 
Wesiro Media Design
00
Deze website wordt u aangeboden door
Skiphûs
Schepenbuurt


VOLG ONS OP