Nieuwbouw
Skiphûs
Schepenbuurt
itskiphus®2024
Tjalkstraat 5 8937 AP Leeuwarden 058 2122482 info@itskiphus.nl
 
Deze website wordt u aangeboden door
  
Nieuwbouw Wijkgebouw
Blijf altijd actueel op de Hoogte….
Tijdlijn & nieuwsberichten
01 Juli 2024   Eerste bewoners & vrijwilligers melden zich aan voor de Klankbordgroep dit zijn voorlopig : Michel , Jacco , Chris , Linda , Mariska , Bona & Wesley 20 Juni 2024   Eerste   overleg   met   onze   projectleider   nieuwbouw   Jan   Willem   Jansen   deze   gaat   samen   met   het   wijkcomité   en vrijwilligers de ontwikkelingen en besluitvorming voor dit project uitvoeren. De voorlopige uitzicht: Medio December Aanbesteding & verhuizing naar tijdelijke huisvesting Medio Januari Sloop huidig buurthuis Medio Februari&Maart Start Nieuwbouw Medio begin 2026 opening Nieuwbouw Ook   is   er   besloten   op   deze   avond   voor   een   klankbordgroep   van   vrijwilligers   en   bewoners   dit   wordt   een groep   van   Max   10   mensen   die   overleggen   met   personen   en   of   organisaties   waarin   hun   mening   kunnen geven   over   het   verloop   en   resultaat   van   het   project   om   zo   het   gebouw   meer   te   gaan   verbinden   met   de wijkbewoner’s 19 Juni 2024   De   Raad   van   de   gemeente   Leeuwarden   stemt   in   met   nieuwbouw   buurthuis   it   Skiphûs   en   reserveert   hier 1.596.000   miljoen   voor.   Ook   ligt   er   nog   een   bedrag   van   152.000   euro   deze   komt   boven   op   het   andere bedrag.
Contact gegevens Nieuwbouw
Voor   overige   vragen   over   dit   project   kunt   u   mailen   naar het onderstaande mail adres Email : nieuwbouw@itskiphus.nl
Bestanden Nieuwbouw
Raadsvoorstel nieuwbouw it Skiphûs
Analyse programma van eisen en kosten
Buurthuis it Skiphûs
Schepenbuurt



volg ons op